LANO | Dětské postele, patrové postele, nízké patrové postele

Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

INTERNETOVÉHO OBHODU SPOLEČNOSTI LANO NÁBYTEK

PLATNÉ OD 1. SRPNA 2022.

 

§1. Úvodní ustanovení.

1. Internetový obchod provozuje Cezary Siwik – podnikající pod názvem: „LANO MEBLE“ Siwik Cezary, Tyble 63a, 98-420 Sokolniki, DIČ: 6190013551, IČO: 100363308 (dále jen: „Prodávající“ nebo „Poskytovatel služeb“) – a je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.lanonabytek.cz (dále jen: ,,Obchod”). 

2. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) shora jmenovaného Prodávajícího obsahují zvláštní ustanovení, která se vztahují jak na Spotřebitele, tak Podnikatele nakupující v Obchodě.

3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s implementací ustanovení těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na internetové adrese www.lanonabytek.cz

4. Tyto Obchodní podmínky definují pravidla pro prodej Zboží Prodávajícího a poskytování Elektronických služeb pomocí prostředků komunikace na dálku (Internetový obchod), jakož i pravidla pro používání Internetového obchodu Zákazníky a doplňkové funkcionality zpřístupněné prostřednictvím Internetového obchodu (elektronické služby uvedené v těchto Podmínkách).

5. V rámci poskytování elektronických služeb jsou tyto Podmínky předpisy ve smyslu čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb.

§2. Vymezení pojmů

1. Pracovní den – znamená jakýkoli den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků ve smyslu čl. 1519 § 1 zákona ze dne 26. června 1974, Zákoník práce (Sbírka zákonů 2020.1320, v platném znění).

2. Formulář – formulář zpřístupněný na webových stránkách Obchodu za účelem vytvoření Účtu.

3. Objednávkový formulář – elektronická služba založená na interaktivním formuláři dostupném v Obchodě, který umožňuje Kupujícímu provést objednávku, zejména výběrem Zboží, jeho parametrů, jakož i způsobu platby a dodání.

4. Spotřebitel – fyzická osoba, která činí s Podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

5. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (Sbírka zákonů 2020.1740, v platném znění).

6. Účet – označená individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Kupujícím, sbírka zdrojů v ICT systému Poskytovatele služeb, ve kterých jsou shromážděné údaje poskytnuté Příjemcem služby a informace o Objednávkách jím zadaných v Internetovém obchodě. 

7. Kupující – dospělá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která je způsobilá vykonávat právní úkony, nakupovat s Prodávajícím přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností, jakož i využívající Internetový obchod. 

8. Newsletter – elektronicky zpravodaj (zasílaný na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem služby) o novinkách a akcích souvisejících s prodejem Zboží prezentovaného na Webu.

9. Zboží – movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. 

10. Obsah – veškeré materiály a další informace umístěné v Obchodě, včetně obchodních informací Prodávajícího.

11. Elektronická služba – služby poskytované elektronicky Poskytovatelem služby sestávající z:

 1. umožnění uzavření kupní smlouvy zadáním Objednávky Zboží prezentovaných v Obchodě pomocí Objednávkového formuláře, včetně zobrazení její stavu;
 2. vedení účtu;
 3. přístup k historii Objednávek;
 4. přihlášení k odběru Newsletteru.

12. Příjemce služby – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, která využívá Elektronické služby poskytované Poskytovatelem služby.

13. Objednávka – Prohlášení Kupujícího vyjadřující vůli uzavřít Smlouvu o prodeji Produktu s Prodávajícím.

§3. Obecné podmínky pro používání Obchodu.

1. Informace o Zboží uvedeném na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a funkční parametry a ceny, nepředstavuje komerční nabídku ve smyslu čl. 543 občanského zákoníku, ale pouze výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu umění čl. 71 občanského zákoníku. 

2. Všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu se uzavírají pouze v češtině.

3. Všechny ceny v obchodě jsou vyjádřeny v českých korunách (KČ) a zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené v souladu s platnými předpisy. Ceny nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny pouze při zadávání objednávky.

4. Prodávající si vyhrazuje, že všechny rozměry čalouněného nábytku uvedené na webových stránkách Obchodu jsou uvedeny v centimetrech, s tolerancí +/- 5 cm, v závislosti na výběru čalounění Kupujícím.

5. V případě, že Kupující poruší zákon, ustanovení těchto předpisů nebo pravidla ochrany osobních údajů, jakož i v případě, že Kupující jedná způsobem, který brání provozování Obchodu nebo zatěžuje ostatní kupující, má Prodávající právo zbavit Kupujícího práva používat Obchod a omezit jej přístup ke všem nebo částem zboží nabízeného v Obchodě.

6. Kupující získává přístup k obsahu Obchodu zahájením užívání webu nebo podstránek Obchodu.

7. Kupující může kdykoli ukončit využívání služeb spočívajících v přístupu do Obchodu opuštěním webu či podstránek Obchodu.

8. Užívání Obchodu Kupujícím spočívající pouze v prohlížení a čtení informací obsažených v Obchodě nevyžaduje registraci a je bezplatné.

§4. Objednávka.

1. Objednat zboží nabízené v obchodě je možné třemi různými způsoby:

 1. online - prostřednictvím Obchodu na: lanonabytek.cz,
 2. e-mailem na adresu office@lanonabytek.cz,
 3. telefonicky na tel. +420 739 330566.

2. Podmínkou smlouvy je řádné vyplnění objednávkového formuláře, který se nachází na webových stránkách Obchodu, a poskytnutí všech požadovaných (označených * ) údajů Kupujícího, včetně jména, příjmení, korespondenční adresy, jakož i doručovací adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Potřeba poskytnout výše uvedené údaje o Kupujícím platí také pro objednávky zadané prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

3. Objednávka podaná Kupujícím vyžaduje potvrzení o přijetí ze strany Prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím do 2 pracovních dnů od jejího podání.

4. Kupující může v objednávce provádět změny nebo je rušit, dokud Prodávající nepotvrdí přijetí objednávky k provedení.

5. Pokud nelze objednávku potvrdit vinou Kupujícího, zejména v důsledku poskytnutí nesprávných kontaktních údajů Kupujícím (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa), bude objednávka zrušena do 3 pracovních dnů.

6. Prodávající informuje kupujícího o přijetí objednávky k vyřízení zasláním e-mailu na adresu Kupujícího uvedenou při zadávání Objednávky. Obdržením předmětné zprávy je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

§5. Způsoby platby.

1. Při nákupu zboží v obchodě má Kupující právo zvolit způsob platby z dostupných možností:

 1. Platba na dobírku v hotovosti kurýrovi při převzetí Objednávky.
 2. latba klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího: "Lano Meble" Siwik Cezary, Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, banka: PKO Bank Polski, číslo bankovního účtu: PL29 1020 4564 0000 5802 0362 0192 (IBAN)
 3. Převod na účet - po zadání objednávky tímto způsobem platby se na potvrzovací kartě objeví tlačítko „formulář pro převod - tisk“. Kupující může z tohoto místa přímo vytisknout vyplněný formulář převodu nebo vyplnit formulář ručním zapsáním údajů o převodu z obrazovky a přejít s ním k jakémukoli bodu, který přijímá platby.
 4. Platba ve splátkách, která je provedena zcela nebo zčásti z půjčky poskytnuté společností:
 1. Santander Consumer Bank S.A. se sídlem ve Vratislavi (54-202), ul. Legnicka 47B, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Wrocław Fabryczna ve Wroclawi, VI obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000040562, NIP 5272046102, REGON 012736938; 
 2. Alior Bank S.A. se sídlem ve Varšavě (02-232), ul. Łopuszańska 38D, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava Varšava ve Varšavě, 14. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000305178, NIP 1070010731, REGON 141387142;
 3. mBank S.A. se sídlem ve Varšavě (00-850), ul. Prosta 18, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava Varšava ve Varšavě, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000025237, NIP 5260215088, REGON 001254524.

2. V rámci platby na splátky může Kupující využít následující platební možnosti:

 1. Splátkový platební systém eRaty nabízený společností Santander Consumer Bank S.A. se sídlem ve Wroclawi, podrobné podmínky použití výše uvedeného služby jsou dostupné na webových stránkách úvěrové instituce: https://www.santanderconsumer.pl/;
 2. Splátkový platební systém eRaty nabízený mBank S.A. se sídlem ve Varšavě, podrobné podmínky použití výše uvedeného služby jsou dostupné na webových stránkách úvěrové instituce: https://www.mbank.pl/;
 3. splátkový platební systém eRaty nabízený společností Alior Bank S.A. se sídlem ve Varšavě, podrobné podmínky použití výše uvedeného služby jsou dostupné na webových stránkách úvěrové instituce: https://www.credit-agricole.pl/.

3. Prodávající prohlašuje, že na základě smluv uzavřených se Santander Consumer Bank S.A. se sídlem ve Wroclawi a mBank S.A. se sídlem ve Varšavě je oprávněna k právním úkonům souvisejícím s uzavíráním/změnou úvěrových smluv na nákup zboží a služeb.

4. Kupující může provést elektronickou platbu způsobem dostupným na webových stránkách obchodu

§6. Lhůta pro vyřízení objednavky.

1. Dodací lhůta je 21 pracovních dnů od připsání platby na účet Prodávajícího a v případě výběru způsobu platby na dobírku po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud Kupující využije možnosti splátky uvedené v § 5 odst. 1 písm. d těchto VOP se doba trvání smlouvy počítá ode dne, kdy Kupující uzavřel smlouvu s bankou.

2. V případě zboží, které není ve skladu prodávajícího, může být jeho dodací lhůta prodloužena na 30 pracovních dnů, v závislosti na době dodání tohoto zboží ze strany dodavatele, o čemž bude kupující informován e-mailem.

3. Pokud dodání zboží objednaného Kupujícím vyžaduje více než 30 pracovních dnů, bude Kupující o této skutečnosti a plánovaném termínu dodání informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

4. W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności za pośrednictwem PayU, PayPal bądź przelewu na konto czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

5. Pokud Kupující zvolí způsob platby prostřednictvím PayU, PayPal, Autopay S.A. doba dokončení objednávky se počítá od data platby s potvrzeným stavem správně provedené činnosti.

§7. Dodací podmínky.

1. Prodávající poskytuje následující způsoby doručení nebo přijetí Objednávky:

 1. Osobní odběr - místo a datum vyzvednutí je uvedeno při zadávání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře;
 2. kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku;
 3. vlastní doprava Prodávajícího - to platí pro Objednávky včetně postelí objednaných s matrací nebo bez matrací, nábytku a pohovek;
 4. Doprava externí přepravní společností - v případě zahraničních zakázek do: ČR, Slovenska, Německa, Belgie, Nizozemí, Velké Británie, Rakouska, Chorvatska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Řecka, Španělska, Litvy, Lucembursko, Lotyšsko, Malta nebo Portugalsko.

2. Doručování objednávek je možné na území Polské republiky i do zahraničí.

3. Případné náklady na doručení jsou uvedeny při zadávání Objednávky. Závisí na způsobu dodání a platby zvolené Kupujícím. Náklady na doručení jsou také uvedeny na webu Obchodu v záložce „Doručení“.

4. Kurýr doručí objednané zboží na adresu uvedenou Kupujícím ve formuláři.

5. Zásilka by měla být doručena Kupujícímu nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byla Prodávajícím odeslána.

6. Pokud si jako způsob platby vybral Kupující bankovní převod, bude zboží odesláno až po připsání platby na účet Prodávajícího.

7. Pokud Kupující zvolí způsob platby prostřednictvím PayU, PayPal, Autopay S.A. doba dokončení objednávky se počítá od data platby s potvrzeným stavem správně provedené činnosti.

8. Zvolí-li kupující způsob platby ve splátkách - ode dne připsání peněžních prostředků z úvěru poskytnutého kupujícímu na bankovní účet Prodávajícího.

9. UPOZORNĚNÍ! Dodání zboží nezahrnuje výnosu zboží do bytu, takže se musíte ujistit, že je dostatek lidí, kteří zboží uvede na místo určení.

10. Zboží je dodáno od pondělí do neděle od 6:00 do 23:00.

11. Kupující je povinen zkontrolovat, zda zásilka nebo její obal nemá viditelné poškození. V případě poškození je Kupující povinen sepsat za přítomnosti kurýra reklamační protokol.  

§8Reklamační řád. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací.

1. Pokud má zboží prodávané v Obchodě vady, má Kupující právo podat reklamaci Prodávajícímu. Reklamace nepodléhají vadám způsobeným nesprávným použitím zboží Kupujícím. Reklamace nepodléhají vadám způsobeným nesprávným použitím zboží Kupujícím.

2. Kupující může podat stížnost:

 1. osobně ve společnosti Prodávajícího na: Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Polsko;
 2. poštou na korespondenční adresu Prodávajícího: Tyble 43C, 98-420 Sokolniki;
 3. e-mailem na adresu: office@lanonabytek.cz.

3. Reklamace by měla obsahovat: údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresu umožňující kontakt s Kupujícím), označení reklamovaného zboží a datum přijetí, jakož i popis stížností. Jsou-li údaje uvedené v reklamaci nedostatečné nebo je třeba doplnit, požádá Prodávající před přezkoumáním reklamace Kupujícího o doplnění reklamace v uvedeném rozsahu. Připojením kopie stvrzenky nebo faktury ke stížnosti usnadní její uznání.

4. Lhůta pro posouzení reklamace je 14 dní ode dne jejího doručení Prodávajícímu ve správném tvaru. Odpověď na stížnost je zaslána poštou na adresu uvedenou Kupujícím a v případě poskytnutí e-mailové adresy jako korespondenční adresy prostřednictvím e-mailu.

5. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybami Kupujícího při zadávání Objednávky, jakož i za neoprávněné odmítnutí převzetí Zboží. Náklady spojené s opětovným odesláním Zboží v takové situaci nese Kupující.

6. Prodávající informuje, že kupující, který je spotřebitelem, má právo požádat obecního spotřebitelského ombudsmana o pomoc při vyřizování stížnosti kupujícího. Podrobné informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatnění reklamací, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách okresních (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, inspektorátů České obchodní inspekce a na následujících internetových adresách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php. 

§9. Odstoupení od smlouvy.

1. V souladu s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (zákon č. 2014, položka 827) Kupující, který je spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory, může od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Prodávající však tuto lhůtu prodlužuje na 60 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 60 dnech ode dne obdržení Objednávky.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem dodání zboží Kupujícímu nebo jím určené třetí straně a v případě smlouvy, která zahrnuje mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí vlastnictví Kupujícím (nebo jím určené třetí straně) posledního zboží, šarže nebo části.

3. Pro zachování práva na odstoupení od smlouvy jednoduše zašlete prohlášení o odstoupení před termínem. Prohlášení lze zaslat Prodávajícímu:

 1. poštou na korespondenční adresu: Tyble 63a, 98-420 Sokolniki;
 2. e-mailem na adresu: office@lanonabytek.cz.

4. V případě odstoupení od smlouvy za výše uvedených podmínek Prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy Kupujícímu veškeré platby, které uskutečnil, včetně nákladů na doručení, s výhradou odstavců 5-7 tohoto odstavce.

5. Pokud Prodávající nenabídl převzetí zboží od Kupujícího, může zadržet vrácení plateb obdržených od Kupujícího, dokud nebude zboží vráceno zpět, nebo Kupující předloží důkaz o jeho vrácení zpět, v závislosti na tom, která událost nastane první.

6. Pokud si Kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější obvyklý způsob nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit dodatečné náklady, které Kupujícímu vznikly.

7. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, pokud Prodávající nenabídl převzetí zboží sám. Ke splnění termínu stačí vrátit zboží před vypršením jeho platnosti. Vrácené zboží vraťte bezpečně a na zásilku na viditelném místě napište „RETURN“.

8. Přímé náklady na vrácení zboží jsou účtovány kupujícímu a výše těchto nákladů závisí na rozměrech vráceného zboží. 

9. Vrácení peněz kupujícímu bude provedeno stejným způsobem platby, jaký použil kupující, pokud kupující výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

10. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nemá vůči spotřebiteli nárok ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 38 zákona o právech spotřebitele, a zejména ve vztahu ke smlouvám: 

 1. pro poskytování služeb, pokud Prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím ztratí nárok na odstoupit od smlouvy;
 2. ve kterém je předmětem služby nevyrobený předmět, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 3. ve kterém jsou předmětem služby položky, které po dodání z důvodu svou povahou jsou neoddělitelně spjaty s jinými věcmi.

11. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

12. Prodávající informuje, že není možné vrátit:

 1. prefabrikát, tj. zboží vyrobené na individuální objednávku kupujícího (např. kontinentální postele, atypické matrace. Standardní rozměr matrace je: 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200x200),
 2. zboží, které je dodáno v demontu a již bylo Kupujícím smontováno,
 3. zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu a které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. matrace, které byly vybaleny z původní fólie).

§10. Záruka.

1. Na veškeré zboží prodávané prostřednictvím Obchodu se vztahuje 24 měsíční záruka kvality Prodávajícího. Záruční doba se počítá ode dne dodání zboží Kupujícímu.

2. Pokud se během záruční doby projeví fyzické vady zboží, zavazuje se Prodávající zboží opravit nebo vyměnit za nové do 21 pracovních dnů ode dne nahlášení vady Kupujícím. Volba způsobu odstranění vady patří k Prodávajícímu.

3. Pokud podle názoru Prodávajícího není možné zboží opravit nebo vyměnit za nové nebo by vyžadovalo nadměrné náklady, vrátí Prodávající Kupujícímu cenu zaplacenou za zboží.

4. Pokud kupující nahlásí vadu zboží v rámci záruky, prodávající zboží vyzvedne na své náklady nebo opraví zboží v místě, kde je zboží. Prodávající volí způsob odstranění vady a místo opravy.

5. Ohlášení fyzické vady v rámci záruky musí být učiněno do 14 dnů od zjištění vady. Oznámení by mělo být učiněno:

 1. písemně na korespondenční adresu Prodávajícího: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 2. e-mailem na office@lanonabytek.cz.

6. Tyto oznámení by mělo zahrnovat údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresu, kontaktní číslo), doklad o nákupu zboží od Prodávajícího, popis stížností a informace o tom, že Kupující činí prohlášení v rámci záruky.

7. Záruka prodávajícího na zboží žádným způsobem nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží.

8. Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami prodávaného zboží.

9. Záruka se nevztahuje na:

 1. vady, mechanické poškození a nedostatky v množství zboží, které bylo možné zaznamenat při dodání;
 2. poškození zboží při dopravě dopravním prostředkem zákazníka, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím;
 3. poškození nesprávnou údržbou nábytku (např. vystavení nadměrné vlhkosti nebo teplotě) a mechanické poškození (např. zlomení prvků);
 4. poškození v důsledku změny nebo opravy nábytku provedeného Kupujícím nebo třetí osobou na žádost Kupujícího;
 5. změnu barvy borového dřeva vlivem působení světla nebo vysoké teploty, u bílého nábytku existuje možnost zabarvení způsobené přirozenou strukturou borovicového dřeva (změna barvy, suky a prstence). Dřevo je přírodním produktem, jehož struktura se suky a barva jsou ovlivněné podmínkami růstu, polohou a podnebím. V důsledku působení tepla a světla může dojít ke změně odstínu dřeva. Všechny typy dřeva totiž podléhají přirozenému stárnutí. Přímé sluneční světlo i rozptýlené denní světlo uvnitř místnosti nejvíce přispívají ke změně barvy nábytku. Stupeň změny odstínu barvy proto nezávisí pouze na průběhu času, ale také na umístění nábytku v místnosti;
 6. působení slunečního záření, včetně rozptýleného denního světla v interiéru, které se nejvíce podílí na změně barvy dřevěného nábytku. Stupeň změny barvy, ke kterému dochází, závisí nejen na plynutí času, ale také na umístění nábytku;
 7. vady související s nesprávným skladováním zboží (tj. vystavením špatné teplotě, vlhkosti) nebo údržbou nevhodnými čisticími prostředky;
 8. vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána (u věcí prodávaných za nižší cenu);
 9. rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních;
 10. rozdíly v barvách, uspořádání suků a prstenců;
 11. přirozené "kazy" a suky ve struktuře dřeva, které byly záměrně zachovány v procesu tvorby nábytku a zdůrazňují jeho autenticitu a přirozenou krásu;
 12. rozdíly ve velikosti matrací (max. +/- 2 cm) souvisejících s vlastnostmi materiálů, z nichž jsou vyrobené;
 13. skryté prvky nábytku jako například dno zásuvky, rám nesoucí rošty, atd., nejsou natřené jako zbytek postele;
 14. praskliny způsobené dynamickým šroubováním nebo šroubováním v blízkosti okraje nábytku;
 15. modré moření dřevěných prvků - jedná se o přirozenou změnu barvy dřeva pořezaného v lese a zmodrání vlivem stárnutí ve formě polena. Modrá barva neovlivňuje nepříznivě lidské zdraví jak při použití takového dřeva, tak při zpracování. Barvení absolutně neovlivňuje sílu prvku.

§11. Podmínky pro Podnikatele.

1. Tento bod VOP a všechna níže uvedená ustanovení se vztahují na Kupujícího, který není Spotřebitelem a uzavírá smlouvu přímo související s jeho obchodní nebo profesní činností.

2. Odpovědnost Prodávajícího ze záruky za zboží vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, je vyloučena.

3. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, jakož i požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na způsob platby zvolený Kupujícím v objednávkovém formuláři a uzavření kupní smlouvy. 

4. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen splnit svůj závazek z kupní smlouvy (tj. zejména zaplatit cenu a vyzvednout si zboží) neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne jejího uzavření, pokud kupní smlouva nestanoví něco jiného. 

5. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který není spotřebitelem, zůstává až do zaplacení ceny a nákladů na dodání dle kupní smlouvy ve vlastnictví Prodávajícího. 

6. Okamžikem předání Zboží Prodávajícím přepravci přecházejí na Kupujícího užitky a břemena související s věcí a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození věci. Prodávající v takovém případě neručí za ztrátu, nedostatek nebo poškození Zboží vzniklé od okamžiku jeho převzetí k přepravě až do jeho předání Kupujícímu a za zpoždění při přepravě zásilky.

7. V případě, že je zboží Kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, je Kupující, který není spotřebitelem, povinen si zásilku prohlédnout včas a způsobem, který je pro takové zásilky přijat. Zjistí-li, že se Zboží během přepravy ztratilo nebo poškodilo, je povinen učinit veškeré úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce. 

8. Kupující, který není Spotřebitel, může smlouvu o poskytování Elektronických služeb vypovědět s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Příjemci služby. 

9. Odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, který není spotřebitelem, je bez ohledu na právní základ omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny reklamace celkem – do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání dle Prodejní smlouva. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk Kupujícího. 

10. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

§12. Podmínky používání Obchodu. Stížnosti tykající se Obchodu.

1. Používání Obchodu je možné za předpokladu, že ICT systém Zákazníka splňuje tyto minimální technické požadavky: počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu (s procesorem minimálně 800 MHz; 512 MB RAM; grafická karta a obrazovka s rozlišením 800x600 a 56 barev); nainstalovaný Internet Explorer verze 10 nebo novější nebo nejnovější verze prohlížečů (včetně mobilních): Chrome, Firefox, Opera, Safari s povoleným JavaScriptem; mít aktuální, aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet; schopnost číst soubory ve formátu Portable Document Format (pdf). 

2. Pokud Zákazník používá hardware a software, který nesplňuje technické požadavky uvedené výše, Prodávající neručí za správné fungování služby a stanoví, že to může mít negativní vliv na kvalitu jím poskytovaných služeb.

3. V rámci využívání Elektronických služeb je Zákazníkovi zakázáno poskytovat nezákonný obsah, který porušuje právní ustanovení platná na území České republiky nebo slušnost.

4. Kupující nese plnou odpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného vyplnění formulářů kupujícím, zejména pak za ty, které spočívají v uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů.

5. Kupující má právo podávat stížnosti na fungování webových stránek:

 1. písemně - doporučeně na adresu sídla prodávajícího,
 2. podáním písemné reklamace osobně v sídle prodávajícího,
 3. e-mailem na office@lanonabytek.cz.

6. Reklamace by měla obsahovat:

 1. identifikační údaje a kontaktní údaje Kupujícího,
 2. popis problému, který je podkladem pro podání stížnosti,
 3. žádosti v souvislosti s reklamací.

7. Lhůta pro posouzení reklamace je 14 dní ode dne jejího doručení Prodávajícímu ve správném tvaru. 

8. Prodávající si vyhrazuje právo ponechat reklamaci nezodpovězenou, pokud se jedná o narušení fungování Obchodu vyplývající z neznalosti těchto Podmínek, zejména v důsledku nesplnění technických požadavků stanovených v VOP.

§13. Osobní údaje.

1. Kupující bere na vědomí, že správcem osobních údajů je Prodávající.

2. Informace o právech Kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, účelech, příjemcích údajů a zásadách zpracování údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

§14. Závěrečná ustanovení.

1. Obsah těchto VOP se může změnit, ale zavedené změny se nebudou vztahovat na Smlouvy uzavřené před datem vstupu nových Podmínek v platnost.

2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit Obchodní podmínky.

3. Aktuální a archivní verze VOP jsou k dispozici na www.lanonabytek.cz, kde si je lze kdykoli stáhnout, uložit na trvalé médium nebo vytisknout.

4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2022.

 

Logo Lano

nahoru
Subregion neexistuje
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium