Reklamační řád

Reklamační řád

Oznámení o reklamaci:

 1. Případné reklamace odešlete na níže uvedenou e-mailovou adresu:

office@lanonabytek.cz

Uveďte následující informace:

 • číslo faktury
 • co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 • fotografie poškození
 1. V našem obchodě poskytujeme záruku na veškeré zboží dle zákona 24 měsíců.

 2. Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu, příp. v kupní smlouvě a nejpozději do 10 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 3. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení. 

 4. Při uplatnění záruky je Zákazník povinen předložit záruční list nebo doklad o koupi.

Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

 1. Poškozením zboží při dopravě dopravním prostředkem zákazníka.
 2. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím.
 3. Poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití.
 4. Poškozením nesprávnou údržbou nábytku (např. vystavení nadměrné vlhkosti nebo teplotě).
 5. Poškozením zboží živly.
 6. Poškozením vlastní opravou.
 7. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 8. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může kupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.
 9. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 10. U výrobků, kde je použit přírodní materiál není vadou barevná odlišnost způsobená charakteristickou vlastností dřeva a originalitou každého kusu a nemůže být předmětem reklamace. Suky a jiné vzory charakteristické pro dřevo nejsou vadou, nelze je reklamovat.
 11. Změna barev borového dřeva vlivem působení světla nebo vysokou teplotou není předmětem reklamace.
 12. Rozdíly ve velikosti matrací (+/- 2 cm) souvisejících s vlastnostmi materiálů, z nichž jsou vyrobené, nejsou předmětem reklamace.
 13. Skryté prvky nábytku jako například dno zásuvky, rám nesoucí rošty, atd., nejsou natřené jako zbytek postele.
 14. Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Pravidla pro správné používání nábytku

 1. Nábytek by měl být používán k zamýšlenému účelu.

 2. Nábytek používejte výhradně v uzavřených a zastřešených suchých prostorech. Chraňte ho před přímým slunečním světlem a atmosférickými vlivy.

 3. Každý nový nábytek má svou specifickou vůni, která časem vymizí.

 4. Nábytek musí vždy stát na rovné ploše.

 5. Chraňte povrch nábytku před jakýmkoliv mechanickým poškozením (mechanické zatěžování – rázy, nadměrný tlak, ostré a špičaté předměty atd.).

 6. Nábytek chraňte před kontaktem s vlhkostí, rozpouštědly a jinými agresivními látkami (jako např. odlakovač, lak na vlasy) nebo jejich deriváty. Při kontaktu nábytku s těmito látkami může dojít k nevratnému poškození částí, které se projevuje změnou nebo zakalením barvy jednotlivých částí, případně změnou struktury materiálu.

 7. Přípustné zatížení zásuvky je 4 kg.

 8. Maximální doporučená výška matrace je 13 cm.

  

Pravidla pro správné čištění a údržbu nábytku:

 1. Nábytek by měl být čištěn suchým nebo mírně vlhkým, měkkým hadříkem. Nezbytné je však jeho bezprostřední osušení měkkým, suchým hadříkem. Pokud nedojde k dokonalému vysušení nábytku, může dojít k jeho nevratnému poškození.

 2. Výrobce neodpovídá za poškození nátěrů způsobených použitím chemikálií. Je nepřípustné používat pro čištění nábytku látky, které obsahují silikony, vosky a abraziva. Použití chemikálií pro údržbu nábytku může způsobit nevratné strukturální změny použitých materiálů. Je povoleno používat komerčně dostupné čisticí prostředky za předpokladu, že bude provedena předchozí kontrola na skrytých částech.

 

nahoru
Subregion neexistuje
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl